J1989 » Specials » Verzekeringen
Carpe Diem!

Verzekeringen voor particulieren

Nederlanders hebben een afkeer van risico's. Als gevolg hiervan zijn we een van de meest oververzekerde volken ter wereld. Maar wat is een verzekering nou precies, en is het nodig alles te verzekeren?

Wat is een verzekering?

Een verzekering is een bescherming tegen risico's. Een verzekeringsnemer kan bij een verzekeraar een polis afsluiten waarmee hij bepaalde risico's overdraagt aan de verzekeraar. Hiervoor betaald de verzekeringsnemer premies aan de verzekeraar. In het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:925 wordt vermeld aan welke criteria een verzekering moet voldoen. De letterlijke tekst is als volgt:

"Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering."

Onzekerheid

Een belangrijk aspect van een verzekering is het feit dat er onzekerheid is bij zowel de verzekeraar als de verzekeringsnemer. Degene die de verzekering afsluit heeft geen mogelijkheden om te weten of hij deze nodig zal hebben terwijl de verzekeraar vooraf niet weet of en hoeveel hij uit zal moeten keren.

Schadeverzekeringen en sommenverzekeringen

Verzekeringen zijn op te delen in 2 categorieën, schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. We zullen hieronder van beide vormen verduidelijken wat ze inhouden.

Schadeverzekeringen hebben als doel het beschermen van het vermogen van de verzekerde. Er zijn situaties waarin grote schade kan ontstaan, bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk. Omdat de kosten hiervan voor een particulier in de meeste gevallen onmogelijk te betalen zijn stelt de Nederlandse wet een aantal verzekeringen verplicht. Zo moet bijvoorbeeld iedereen in Nederland een zorgverzekering hebben en zijn alle automobilisten en motorrijders verplicht om hun voertuig te verzekeren. Er zijn ook verzekeringen die niet verplicht zijn, zoals de overlijdensrisicoverzekering. Een verzekering is alleen een schadeverzekering als de verzekeraar uitkeert in geld. Een uitvaartverzekering in natura is dus geen schadeverzekering, terwijl een verzekering die geld uitkeert waarmee de uitvaart wordt bekostigd dit wel is.

Sommenverzekeringen keren zoals de naam al doet vermoeden een vooraf bepaalde som geld uit op het moment dat de gedekte gebeurtenis plaatsvindt. Deze verzekeringen worden altijd afgesloten op een persoon. Er zijn drie vormen die als sommenverzekering worden beschouwd:
  • Levensverzekeringen
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Ongevallenverzekeringen

In het overzicht hieronder staat een lijst met alle artikelen die ik heb geschreven over verzekeringen voor particulieren.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Tegen de risico's voor aansprakelijkheid voor kleine en grote ongelukken kan men zich verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP…

De opstalverzekering

Voor de meeste mensen is het eigen huis het belangrijkste en meest waardevolle eigendom. Het is dan ook aan te raden dit goed te verzekeren. Het risico van beschadigingen aan het gebouw kan afgedekt w…

De overlijdensrisicoverzekering

Bij overlijden van 1 van de partners kan het soms moeilijk worden om kosten zoals de huur of hypotheek te blijven betalen. Om dit risico af te dekken is de overlijdensrisicoverzekering in het leven ge…

De rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering levert juridische bijstand bij conflicten. De meeste verzekeraars hebben eigen juridisch geschoold personeel wat vaak al voordat een conflict ontstaat kan helpen door het…

De uitvaartverzekering

Naast het emotionele aspect van een overlijden, zijn er ook financiële gevolgen waar rekening mee gehouden moet worden. Een gemiddelde begrafenis kost ongeveer 7.000 euro. De kosten hiervoor kunnen ge…
Gepubliceerd door J1989 op 06-01-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Burgerlijk Wetboek, boek 7
  • Wet op het Financieel Toezicht (WFT)
Schrijf mee!