J1989 » Specials » Belasting
Carpe Diem!

Belastingen in Nederland

Belastingen in Nederland Er worden in Nederland een groot aantal belastingen geheven. Belastingen worden niet alleen door de rijksoverheid, maar ook door bijvoorbeeld gemeentes geheven.
De overheid gebruikt de belastinginkomsten om de kosten te dekken van algemene voorzieningen zoals openbare wegen en de brandweer. Belastingen kunnen ook gebruikt worden om mensen te sturen in hun gedrag en beslissingen.

Directe en indirecte belastingen

Er is een verschil tussen directe en indirecte belastingen. Directe belastingen moeten door de belastingplichtige zelf aangegeven worden. Hierbij valt te denken aan de loonbelasting en de vermogensrendementsheffing. Indirecte belastingen worden door een ander aan de Belastingdienst afgedragen. Deze belastingen staan ook wel bekend als kostprijsverhogende belastingen. De meest bekende hiervan is de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW).

Wie mogen er in Nederland belasting heffen?

Niet alleen de rijksoverheid mag belasting heffen, ook de gemeentes hebben dit recht. Bovendien mogen ook waterschappen belastingen innen, namelijk de waterschapsbelasting. De provincies hebben eveneens de bevoegdheid om bepaalde belastingen te heffen, zoals de grondwaterheffing.

Belastingen als stuurmiddel

Belastingen worden niet alleen gebruikt om de kosten van de overheid te betalen maar ook om mensen te sturen in hun gedrag. Zo worden bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld elektrische auto's minder belast, waardoor ze aantrekkelijker worden. Over andere zaken moet juist een hoger tarief betaalt worden. Hierbij valt te denken aan alcoholische dranken en sigaretten, maar ook op dingen als suiker en brandstof worden hoge accijns geheven.

Omdat er zoveel verschillende belastingen zijn is de lijst hieronder nog niet compleet. In de loop der tijd zullen er meer artikelen toegevoegd worden, om op deze manier te komen tot een compleet overzicht van de Nederlandse belastingen. Bovendien is de belastingwetgeving in Nederland zeer veranderlijk. Er zullen dan ook met enige regelmaat artikelen toegevoegd worden die ingaan op deze wijzigingen.
De erfbelasting

De erfbelasting

Bij een overlijden zijn er veel dingen waar rekening mee gehouden moet worden. Eén van die dingen is de erfenis. Als u een erfenis ontvangt zal u in veel gevallen erfbelasting moeten betalen.
De kansspelbelasting

De kansspelbelasting

Over prijzen die gewonnen worden in kansspelen is in Nederland kansspelbelasting verschuldigd. De hoogte hiervan hangt af van een aantal factoren.

De opstalverzekering

Voor de meeste mensen is het eigen huis het belangrijkste en meest waardevolle eigendom. Het is dan ook aan te raden dit goed te verzekeren. Het risico van beschadigingen aan het gebouw kan afgedekt w…
De schenkbelasting

De schenkbelasting

Als u een schenking krijgt bent u in veel gevallen belastingplichtig. De hoogte van de schenkbelasting hangt af van de hoogte van de schenking, en de relatie tot de persoon die schenkt.
Het eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait

Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting moeten huiseigenaren een bedrag bij hun inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Deze belasting is een percentage van de WOZ-waarde.
Gepubliceerd door J1989 op 14-01-2014, laatst gewijzigd op 31-01-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!